Bronmateriaal

Wat is bronmateriaal?

De standpunten, adviezen en aandachtspunten van ouders over allerhande thema’s in de jeugdhulp brengen we samen in ‘bronmateriaal’.
Deze teksten zijn goedgekeurd door de ouders van onze werking.
We stellen het bronmateriaal graag ter beschikking voor ouders, hulpverleners en het beleid.

Work in progress

Tijdens de zomermaanden steken we de materialen in een nieuw huisstijl-jasje.
Maar aarzel niet om nu al te grasduinen in onderstaande lijst, je vindt er ongetwijfeld heel wat relevante en interessante informatie.

IN DE KIJKER: #Participatietalks

#Participatietalks is een reeks van 5 films waarin jeugdhulporganisaties en ouders in de jeugdhulp uit Vlaams-Brabant praten over hun visie en praktijken van ouderparticipatie. De films zijn gemaakt naar aanleiding van een vraag van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Vlaams-Brabant in 2019 om gedurende twee jaar een actie te doen in het kader van een belangrijk thema binnen hun regioplan, namelijk Cliëntparticipatie.
Lees meer en bekijk de films hier.

 

Wat vinden ouders belangrijk voor een kwaliteitsvolle hulpverlening?

Bron: Adviezen van ouders

Download
Participatie van ouders aan het hulpverleningstraject van hun kind.

Bron: Dialoog tussen ouders en hulpverleners

Download
Instemmen met hulpverlening

Bron: Adviezen van ouders

Download
Gerechtelijke jeugdhulp, ervaringen en vragen van ouders

Bron: Adviezen van ouders

Download
Tevredenheidsmeting

Bron: Adviesbundel

Download
Rechten van ouders in de jeugdhulp

Bron: Adviesbundel

Download
Participatieve basishouding

Bron: Adviesbundel

Download
Jeugddelinquentierecht

Bron: Adviesbundel

Download
Informeren

Bron: Adviesbundel

Download
Goede praktijken

Bron: Adviesbundel

Download
Beveiligend verblijf

Bron: Adviezen van ouders

Download
Tevredenheidsmeting

Bron: Adviezen van ouders

Download
Rechten van ouders in de jeugdhulp

Bron: Adviezen van ouders

Download
Participatieve basishouding

Bron: Adviezen van ouders

Download
Jeugddelinquentierecht

Bron: Adviezen van ouders

Download
Informeren

Bron: Adviezen van ouders

Download
Goede praktijken

Bron: Adviezen van ouders

Download
Gegevensdeling

Bron: Adviezen van ouders

Download
Doelstellingen in de Jeugdhulp

Bron: Adviezen van ouders

Download
Contextbegeleiding

Bron: Adviezen van ouders

Download
1 Gezin 1 Plan

Bron: Adviezen van ouders

Download
Vragenlijst

Bron: Adviezen van ouders

Download
Corona ervaringen september 2020

Bron: Adviezen van ouders

Download
Corona ervaringen juni 2020

Bron: Adviezen van ouders

Download
Ouderwerking in de jeugdhulp

Bron: Dialoog tussen ouders en hulpverleners

Download
Gegevensdeling

Bron: Adviesbundel

Download
Doelstellingen in de Jeugdhulp

Bron: Adviesbundel

Download
Contextbegeleiding: hoe vullen ouders dit in?

Bron: Adviesbundel

Download
18 jaar worden in de jeugdhulp

Bron: Adviezen van ouders

Download
18 jaar worden in de Jeugdhulp

Bron: Adviesbundel

Download