Bronmateriaal

Wat is bronmateriaal?

De standpunten, adviezen en aandachtspunten van ouders over allerhande thema’s in de jeugdhulp brengen we samen in ‘bronmateriaal’.
Deze teksten zijn goedgekeurd door de ouders van onze werking.
We stellen het bronmateriaal graag ter beschikking voor ouders, hulpverleners en het beleid.

Work in progress

Tijdens de zomermaanden steken we de materialen in een nieuw huisstijl-jasje.
Maar aarzel niet om nu al te grasduinen in onderstaande lijst, je vindt er ongetwijfeld heel wat relevante en interessante informatie.

IN DE KIJKER: #Participatietalks

#Participatietalks is een reeks van 5 films waarin jeugdhulporganisaties en ouders in de jeugdhulp uit Vlaams-Brabant praten over hun visie en praktijken van ouderparticipatie. De films zijn gemaakt naar aanleiding van een vraag van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Vlaams-Brabant in 2019 om gedurende twee jaar een actie te doen in het kader van een belangrijk thema binnen hun regioplan, namelijk Cliëntparticipatie.
Lees meer en bekijk de films hier.

 

Participatie van ouders aan het hulpverleningstraject van hun kind.

Bron: Dialoog tussen ouders en hulpverleners

Download
Ouderwerking in de jeugdhulp

Bron: Dialoog tussen ouders en hulpverleners

Download