Over ons - oude versie

Ouderspunt is een cliëntenorganisatie voor ouders met kinderen in de jeugdhulp. Ouderspunt groeide uit verschillende regionale projecten waarin hulpverleners ouders sterker wilden betrekken bij de hulpverlening aan hun kinderen. Ouders werden immers lange tijd niet of te weinig betrokken in het hulpverleningsproces. Wat ouders dachten werd soms niet of nauwelijks gehoord.  

Sinds 2016 is Ouderspunt een Vlaams gesubsidieerde cliëntenorganisatie. In 2020 veranderde onze naam van Oudersparticipatie Jeugdhulp Vlaanderen naar Ouderspunt.

De nadruk in onze werking ligt op het versterken van een participatieve jeugdhulpverlening vanuit het perspectief van ouders.  
Ouders zijn de spil in onze organisatie en samen met de medewerkers worden verbindingen gelegd met de jeugdhulpaanbieders en het beleid om de stem van ouders maximaal op elk niveau te laten doorwegen. 
We zijn ervan overtuigd dat een verhaal van ouders en hulpverleners ‘samen’ een belangrijke bijdrage kan leveren tot een betere zorg aan kinderen en jongeren.