Toegang tot het forum

Algemene voorwaarden 

Het forum van Ouders. is een online plek voor de vrijwilligers van Ouders. waar iedereen respectvol met elkaar omgaat. Hier kunnen jullie ervaringen uitwisselen en vragen stellen over jeugdhulp, ouderschap, opvoeding, ontwikkeling, school en alle andere dingen die je als ouder met kinderen in de jeugdhulp tegenkomt.  Op het forum is er ruimte voor adviezen, steun, tips en (h)erkenning. We vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en veilig voelt op het forum en de website van Ouders. Daarom hebben we deze algemene voorwaarden opgesteld. Lees ze goed door voor je deel wilt nemen aan ons forum. Let op: deze voorwaarden en regels kunnen tussentijds gewijzigd worden, daarom raden we je aan ze regelmatig door te lezen. 

 

Registratie 

Klik op 'account aanmaken' in de rechterkolom en vul de gevraagde gegevens in. 

Op dit forum is er een 1-op-1 relatie tussen gebruikersnamen en e-mailadressen. Je kunt dus niet een tweede account aanmaken met hetzelfde e-mailadres. (Maar wel met een ander e-mailadres.) 

Geef bij je echte naam daadwerkelijk jouw echte naam. Niemand anders (ook Google niet) ziet jouw echte naam, alleen de forumbeheerders. Zodra wij constateren dat jouw naam niet klopt, zullen wij het account blokkeren. 

Geef bij je e-mailadres het adres waaronder je daadwerkelijk bereikbaar bent. Zodra wij constateren dat het e-mailadres niet klopt, zullen wij het account blokkeren. 

Om deel te nemen aan het forum moet je je eenmalig registreren. Vervolgens kun je inloggen met je gebruikersnaam en je wachtwoord (of met e-mailadres en wachtwoord).  

 

Account of berichten verwijderen 

Je kunt jouw account niet zelf verwijderen. Dat kunnen alleen de forumbeheerders. Overigens zal dan alleen het account verwijderd worden. Niet de bijbehorende berichten. Ook berichten kunnen alleen door de forumbeheerders gewijzigd of verwijderd worden. Het (laten) verwijderen van berichten is niet zomaar mogelijk. We doen dat alleen als er dingen in staan die wettelijk verboden zijn, of als er dingen in staan die schadelijk kunnen zijn voor forumdeelnemers die op basis van de tekst persoonlijk herkend zouden kunnen worden. 

 

Forumregels 

Alle forumberichten worden beoordeeld door ons forumbeheer en over deze beslissingen is geen discussie mogelijk. 

Gedrag 

Help ons de harmonie te bewaren in onze community. Behandel anderen met respect, beledig niemand en blijf altijd beleefd. Wees vriendelijk ook als anderen dat niet zijn. 

Geef altijd op een beschaafde en constructieve manier antwoord op berichten. 

Houd er rekening mee dat we allemaal een andere achtergrond en mening hebben. Respect is de sleutel tot een harmonieuze samenleving! 

Het is niet toegestaan berichten of andere inhoud te plaatsen die te maken hebben met enige vorm van illegale activiteiten. Politieke en religieuze discussies zijn ook niet toegestaan, evenals pornografie, racisme of discriminatie, zelfs wanneer het “als grapje” bedoeld is. 

Het is niet toegestaan te provoceren. Hiermee bedoelen we het opzettelijk uitlokken van een reactie of iemand anders uitdagen. 

Het is niet toegestaan anderen te beledigen of opzettelijk te kwetsen. 

Je reageert op een respectvolle manier naar anderen. 

Behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden. 

Racistische of discriminerende berichten zijn verboden. 

Het is niet toegestaan om onder verschillende namen in één discussie mee te praten. 

 Reclame maken is verboden. Let op: Ook het noemen van een bedrijfsnaam als nickname valt onder reclame. 

Spammen is verboden. Onder spammen verstaan we het opzettelijk meermaals plaatsen van hetzelfde forumbericht. 

Ook promotie maken voor je eigen website, social media pagina of welke mediavorm dan ook is niet toegestaan. 

Het forum van Ouders. is niet bedoeld om seksueel (online) contact met elkaar te krijgen. Het delen van ervaringen en meningen mag, maar elkaar seksueel uitdagen niet. 

Links plaatsen naar pornografische of illegale websites is niet toegestaan. 

Commentaar op de beslissingen van het forumbeheer mogen niet op het forum geplaatst worden. Heb je vragen of opmerkingen, kun je deze sturen naar info@ouderspunt.be 

 

Risico’s 

Deel geen persoonlijke gegevens op het forum, zoals volledige namen, adressen, woonplaatsen, telefoonnummers en e-mailadressen zowel van jezelf, van je kinderen of van hulpverleners.  

Overtreding 

Bij overtreding van een van deze regels, wordt je bericht direct en zonder aankondiging verwijderd door de forumbeheerders. Na drie overtredingen wordt je profiel voor een week op non-actief gezet. Ga je daarna weer de fout in, zullen we je profiel permanent verwijderen. In het geval van spam, fake accounts of grensoverschrijdende berichten, wordt je profiel zonder waarschuwing direct geblokkeerd en verwijderd. Alle berichten worden beoordeeld door ons forumbeheer en over deze beslissingen is geen discussie mogelijk. 

Melding 

Heb jij een bericht gezien dat de regels overtreedt? Meld dit hier bij onze forumbeheerders! Zet bij het forumonderwerp dat je een melding hebt gemaakt, zodat andere forumbezoekers dit niet meer hoeven te doen. 

 

Commerciële berichten 

Dit forum is bedoeld voor ouders. Commerciële berichten of oproepen van programmamakers en journalisten zijn niet toegestaan. 

 

Disclaimer   

Informatie op onze website 

Wij gaan zo zorgvuldig mogelijk te werk bij het vervaardigen, samenstellen en publiceren van informatie op onze website, maar wij kunnen niet instaan voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Wij zijn evenmin verantwoordelijk voor inhoud die bezoekers op onze website plaatsen. Het opvolgen van adviezen van welke aard dan ook die via onze website gepubliceerd worden, is voor eigen rekening en risico. Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het handelen op basis van informatie en adviezen die op onze website gepubliceerd zijn. Wij behouden ons het recht voor om informatie op onze website te verwijderen of aan te passen.  

Intellectuele eigendomsrechten 

Alle teksten, foto’s en ander materiaal dat wij via onze website verspreiden, zoals artikelen, brochures, posters, nieuwsbrieven en e-mails, zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan om deze teksten, foto’s en ander materiaal op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te verveelvoudigen of openbaar te maken. Wil je toch materiaal van onze website gebruiken, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. Dit kan via info@ouderspunt.be. 

Voor materiaal geplaatst door gebruikers geldt dat de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten bij deze gebruikers kunnen rusten, tenzij zij middels afspraken afstand hebben gedaan van deze rechten of deze rechten aan ons hebben overgedragen. Ook voor dit materiaal geldt dat het niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd of openbaar gemaakt mag worden. 

Websites van derden 

Onze website kan links bevatten naar websites van derde partijen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden of de manier waarop zij met persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de voorwaarden en privacyverklaring van de betreffende websites. 

Vragen en klachten 

Als je een klacht hebt over onze website, verzoeken wij je om contact met ons op te nemen via info@ouderspunt.be zodat wij kunnen proberen om onderling tot een oplossing te komen. Ook bij vragen of andere opmerkingen kan je contact met ons opnemen. Wij zullen altijd proberen om zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen, een reactie te sturen.