Bevragingen

Heb je zin om samen na te denken over vragen die we krijgen van organisaties en het beleid?
Dan zijn onze vragengroepen iets voor jou.

Ouderspunt krijgt regelmatig vragen van organisaties of het beleid. Zij zijn dan op zoek naar de inbreng van ouders rond een bepaald onderzoek of een bepaald thema.
Omdat we de stem van ouders willen laten horen binnen het landschap van de jeugdhulp, gaan we graag zoveel mogelijk in op dit soort vragen. Maar daarvoor hebben we natuurlijk jouw hulp nodig.

Praktisch

Vragengroepen komen niet met een vaste regelmaat samen. Ze worden georganiseerd in functie van de vragen die zich aandienen vanuit organisaties en het beleid.
Als we op een bepaalde vraag ingaan dan komen we 1 of 2 keer samen om erover na te denken. Jouw engagement is dus kortdurend.
We organiseren deze vragengroepen over de provincies heen en we komen fysiek of online samen, afhankelijk van de vragen, noden en mogelijkheden van de deelnemers.

Deelnemen?

Om deel te nemen aan een vragengroep is het belangrijk dat je kan meedenken vanuit jouw eigen ervaring met de jeugdhulp, maar dat je deze ervaring ook kan overstijgen.

Als je interesse hebt in de vragengroepen van Ouderspunt, neem dan contact op met de verantwoordelijke Ingrid via ingrid@ouderspunt.be of 0492 25 29 01.

Lopende online bevragingen

De samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp

Dit onderzoek gaat over kinderen die door de jeugdhulp in een internaat geplaatst worden. De meeste jongeren en gezinnen worden via een dienst van de jeugdhulp geholpen, maar sommige kinderen worden door een consulent of door de jeugdrechtbank in een internaat van een school geplaatst. Daar krijgen ze niet dezelfde ondersteuning als in de jeugdhulp. Omdat de overheid dit wil verbeteren, zullen er nieuwe afspraken gemaakt worden tussen het onderwijs en de jeugdhulp. Daarover wil de overheid graag de mening van ouders horen.
Vul de vragenlijst in voor 10 oktober 2022, dan gaat Ouderspunt graag aan de slag met jouw inbreng, waarvoor dank. Jouw antwoorden worden daarbij volledig anoniem verwerkt.

Naar de vragenlijst

Zorggarantie bij jonge kinderen

Soms is er bij toekomstige of jonge ouders al jeugdhulp nodig. Kleine kinderen en jonge ouders die een moeilijke start kennen, kunnen hulp krijgen. Maar deze hulp kan beter, volgens de overheid. Daarom wil de overheid een betere hulp- en dienstverlening uitwerken voor deze ouders, van voor de geboorte, tot 3 jaar. Ouderspunt en Pleegzorg werden uitgenodigd om mee na te denken. Het gaat over situaties waarin de ontwikkeling van kinderen bedreigd is en waarbij de thuiscontext onvoldoende veiligheid biedt. 
In dit invulformulier kan je tips, aandachtspunten en je persoonlijke ervaring delen, als je dat wil. Ouderspunt gaat dan graag aan de slag met jouw inbreng, waarvoor dank. Jouw antwoorden worden trouwens volledig anoniem verwerkt.

naar de vragenlijst