Professionals

Ouders. streeft naar een participatieve jeugdhulpverlening waarin ouders een meer prominente plaats krijgen. Een ‘participatieve hulpverlening’ vullen we daarom samen met de ouders en de jeugdhulpaanbieders in. Het ‘wij-zij’ verhaal evolueert zo naar een ‘samen’ verhaal waarin ieder zijn aandeel, eigenheid en verantwoordelijkheid heeft.  

Zo versterken we de positie en betrokkenheid van ouders in functie van een betere hulp aan kinderen en jongeren. 

Ouders. is een organisatie voor alle ouders die ervaring hebben met jeugdhulp en die hun ervaringen hierover willen delen.

We verzamelen ervaringen van ouders met de jeugdhulp.

Activiteiten

Informatiebundels, bronmateriaal (teksten van ouders), dialoog tussen ouders en hulpverleners, adviezen van ouders

Projecten