#ParticipatieTalks

#ParticipatieTalks is een reeks van 5 films waarin jeugdhulporganisaties en ouders in de jeugdhulp uit Vlaams-Brabant praten over hun visie en praktijken van ouderparticipatie. De films zijn gemaakt naar aanleiding van een vraag van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Vlaams-Brabant in 2019 om gedurende twee jaar een actie te doen in het kader van een belangrijk thema binnen hun regioplan, namelijk Cliëntparticipatie.

Gedurende twee jaar ging Ouderspunt in gesprek met 16 jeugdhulporganisaties in Vlaams-Brabant, in de brede sector van de jeugdhulpverlening, over hun visie op ouderparticipatie en de manier waarop ouderparticipatie in hun organisatie in praktijk werd gebracht.
Wij interviewden daarbij ook 9 ouders die in begeleiding waren bij enkele van deze organisaties. We wilden van hen, als ouder met ervaring in de jeugdhulp, horen hoe zij dachten over ouderparticipatie en de wijze waarop het door deze jeugdhulporganisaties in de praktijk werd gebracht.
De videokunstenaar Sophie Vanhomwegen en Nicolina Jorissen van Ouderspunt begeleidden het productietraject. Zij werden daarin ondersteund door twee ouders van Ouderspunt, Sandra Passchyn en Ann Ignoul, alsook Linda Aerts, participatiemedewerker van het Agentschap Opgroeien. Ook ouders uit de oudergroepen en collega’s van Ouderspunt werden betrokken.

De videofilms worden in het publieke domein getoond via ons YouTube-kanaal, opdat zij kunnen aanzetten tot verdere reflectie, tot wederzijdse inspiratie en tot het delen van praktijken van ouderparticipatie in de jeugdhulp in Vlaanderen.
Deze productie werd gerealiseerd door Ouderspunt in opdracht van het Intersectoraal Regionaal Overleg Vlaams-Brabant.

#ParticipatieTalks 1: Wat is Ouderparticipatie?

Bekijk film
Dit is de eerste film in de reeks #ParticipatieTalks.
In deze film spreken jeugdhulporganisaties en ouders over de inhoud en betekenis die zij geven aan ouderparticipatie.

Een overzicht:

 • Wat is ouderparticipatie? Organisaties nemen het woord. (0:12)
 • Wat is ouderparticipatie? Ouders nemen het woord. (9:00)

#ParticipatieTalks 2: Ouderwerking, Ouderactiviteiten en Oudergroepen

Bekijk film
Dit is de tweede film in de reeks #ParticipatieTalks. Deze film gaat over de ouderwerkingen binnen de jeugdhulporganisaties en de vele activiteiten die deze voor ouders organiseren. Daarnaast gaan we dieper in op de oudergroepen als activiteit voor ouders. Ook de ervaringen van de ouders in de jeugdhulp met betrekking tot deze activiteiten en oudergroepen, komen aan bod.

Een overzicht:

 • Waarom vinden jeugdhulporganisaties het belangrijk om een ouderwerking te hebben en allerlei activiteiten te organiseren voor ouders? (00:18)
 • Zijn de activiteiten die de organisaties voor ouders organiseren volgens hen essentieel voor ouderparticipatie? (08:06)
 • Wat is de ervaring van de jeugdhulporganisaties met oudergroepen? (10:17)
 • Hebben de ouders al wel eens meegedaan aan de activiteiten die georganiseerd werden door de organisatie en wat was hun ervaring ermee? (17:58)
 • Wat was de ervaring van de ouders met oudergroepen? (25:17)

#ParticipatieTalks 3: Ouderparticipatie in het individuele hulpverleningstraject

Bekijk film
Dit is de derde film in de reeks #ParticipatieTalks. Deze film gaat over ouderparticipatie in het individuele hulpverleningstraject van hun kind binnen verschillende jeugdhulporganisaties.

Een overzicht:

 • Hoe kijken jullie in de organisatie naar ouderparticipatie in het individuele hulpverleningstraject van het kind en hoe krijgt het vorm? (00:19)
 • Hoe was het voor jullie als ouder om betrokken te worden in het individuele hulpverleningstraject van jullie kind? (17:57)
 • Op welke manier worden ouders in jullie organisatie betrokken in de leefgroep waarin hun kind verblijft en waarom vinden jullie dat belangrijk? (28:27)
 • Op welke manier worden jullie betrokken bij de leefgroep waarin jullie kind verblijft en waarom vinden jullie dat belangrijk? (35:16)

#ParticipatieTalks 4: Ouderparticipatie via feedback

Bekijk film
De vierde film in de reeks #Participatietalks gaat over ouderparticipatie die vorm krijgt via verschillende manieren van feedback vragen aan ouders die hulpverlening ontvangen.

Een overzicht:

 • Op welke verschillende manieren kunnen ouders in jullie organisatie feedback geven over het individuele hulpverleningstraject? (00:20) 
 • Op welke verschillende manieren kunnen ouders in jullie organisatie feedback geven over de werking en organisatie? (11:42) 
 • Waarover hebben jullie als ouders zoal feedback kunnen geven in jullie organisaties? (17:49) 
 • Waarover zouden jullie als ouders feedback willen geven (19:22) 

#ParticipatieTalks 5: Ouderparticipatie in het beleid

Bekijk film
De vijfde film in de reeks #Participatietalks gaat over de participatie van ouders aan het beleid van de organisatie waar ze hulp krijgen.

Een overzicht van de belangrijkste vragen die aan bod komen:

 • Hoe participeren ouders in jullie organisatie aan het beleid? (00:18) 
 • De Participatieraad bij Pleegzorg (00:26) 
 • De Werkgroep Participatie bij Tonuso (09:59) 
 • De Gebruikersraad bij MFC Ave Regina (11:49) 
 • De groep A.C.T.I.E. bij Sporen (13:54) 
 • De bewonersvergadering bij CIG Vogelzang (15:00) 
 • Hoe komt het dat jullie organisatie geen participatie van ouders op beleidsniveau (meer) heeft? (16:28) 
 • Het Oudercomité van Huize Levensruimte (16:34) 
 • De Ervaringsdeskundige van Huize Levensruimte (18:05) 
 • De Ouderraad van Huize Sint-Vincentius Oost-Brabant (19:34) 
 • Een klankbordgroep bij Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Leuven (21:05) 
 • Vinden jullie als ouders het nodig dat ouders kunnen participeren aan het beleid van de organisatie die hun hulp biedt? (25:32) 
 • Hebben jullie als ouders mee kunnen participeren aan het beleid van de organisatie waar jullie hulp kregen? (27:24) 

Sommige personen werden onherkenbaar in beeld gebracht om reden van privacy.