Wat doet Ouderspunt?

Luisteren naar ouders

We bieden ouders een plaats waar zij hun ervaringen in de jeugdhulp kunnen delen en gaan met hen in dialoog. Samen werken we thema’s uit die ouders belangrijk vinden om over te brengen naar hulpverleners, voorzieningen en het beleid.

Inzetten op verandering

We willen impact hebben op de jeugdhulp. We volgen onderzoeken op rond ‘ouderschap en jeugdhulp’. We bekijken wat we eruit kunnen leren en brengen ervaringen van ouders in.
We zoeken samen met ouders naar onze bijdrage aan een positieve verandering in de jeugdhulp.

Participeren aan beleid

We bevragen ouders over beleidsthema’s en brengen hun perspectief en beleving tot bij Vlaamse en regionale beleidsfora. We ondersteunen ouders om hun stem te laten horen op overlegfora.

Samenwerken

Samenwerken met ouders als ervaringsdeskundigen: dat is de kracht van onze werking.
We bouwen mee aan het cliëntenforum dat werkt aan een transparante en participatieve jeugdhulp. We zetten in op samenwerkingen met andere organisaties om onze doelen te bereiken.

Vorming aanbieden

We ontwikkelen vorming op maat van ouders en professionelen, vanuit getuigenissen van ouders en onze expertise rond participatief werken in de jeugdhulp.

Communiceren

Via diverse kanalen zoals de website, nieuwsbrieven en sociale media informeren we over onze werking en brengen we onze bevindingen op een toegankelijke manier naar buiten.