Missie, visie en waarden

Ouderspunt draagt ertoe bij dat de jeugdhulp meer participatief georganiseerd wordt...

De positie van een ouder met een kind in de jeugdhulp is een zeer specifieke positie...

De bestaansreden van Ouderspunt is het respect voor het ouderschap...